Et centralt element i videnscenterets arbejde er netværk og samarbejde. Derfor er vi glade for at være blevet en del af et fagligt fællesskab i den nationale robotklynge Odense Robotics.

Odense Robotics er en national klynge for robot og droner. Klyngen har som ambition at spille en central rolle i forhold til at skabe innovation og udvikling inden for robotteknologi og automation.