I dag kan svejserobotter udføre meget af smedearbejdet, og derfor skal fremtidens smede have helt styr på programmering. Dette er tredje kapitel i artikelserien, hvor vi følger smedeeleven Alexander Feld fra TEC og arbejdet med robotteknologi i smedeuddannelsen.

Smedene har fået en ny ”assistent”. -En tredje arm, fristes man til at sige. Det er svejserobotten, CoWelder fra Migatronic – den kollaborative robot, som i daglig tale også kaldes Cobotten. Den er Alexander Feld og hans to holdkammerater, Nicky Byrholdt Helsaa og Mikkel Emil Markmann Rossil, ved at programmere og teste på to stålelementer. De er i gang med den sidste del af deres Hovedforløb 2, inden de skal tilbage på deres lærepladser. Det er Videnscenter for Automation og Robotteknologi, der har købt robotten, og den er blevet et rigtig effektivt hjælpemiddel i smedenes arbejde.

 

CoWelder – lærlingens lærling

De særligt positive egenskaber ved CoWelder er, at den er nem at programmere. Samtidig er den fleksibel, fordi den består af en roterbar arm, som kan svejse de steder, hvor det er besværligt for smeden at komme til. Ligeledes er den mobil. ”Den kan nærmest flyttes fra arbejdsstation til arbejdsstation”, fortæller Nicky, og ”den optager meget lidt plads”, siger Mikkel.

Og så er den en rigtig god assistent. Den ”er ligesom en lærling. Lærlingens lærling”, griner Nicky. ”Den kan alt det en smed kan, undtagen at tænke selv”, fortsætter han.

CoWelder er enormt effektiv, fordi den øger produktiviteten. Man kan serieproducere meget hurtigere, end hvis man manuelt skal svejse 100 elementer. Dertil er den meget præcis i svejsningen og sikrer 100 helt identisk udseende svejsninger, hvis det er det, man ønsker. ”Det opnår man ikke ved manuel svejsning”, siger Mikkel. Desuden kan robotten svejse et element i én omgang og det er svært at gøre i den traditionelle svejsning.

Lærlingene er glade for at arbejde med deres nye ”assistent”, ikke blot fordi den er effektiv, men også fordi den er sikker at arbejde med.

 

Det sikre valg

Som noget rigtig smart er CoWelder udstyret med en censor, der stopper robotten, hvis den rammer smeden eller en genstand. Det betyder, at robotten ikke skal afskærmes, før man kan arbejde med den, som man skal med andre robotter. Man kan altså samarbejde med den, som var den en kollega.

Desuden letter den smedens arbejde, både fysisk og mentalt. ”Den skåner kroppen og det er rigtig rart”, siger Mikkel. Og ”i serieproduktionen tager den stressen ud af at skulle lave meget på en gang”, tilføjer Alexander.

 

Fremtiden med robotterne

Alexander, Nicky og Mikkel har ikke noget imod at fortsætte et tæt samarbejde med robotterne.

”Det er fremtiden. –Det er sådan fremtiden kommer til at se ud”, siger Alexander. Og Nicky tilføjer, at man ikke skal stritte imod robotterne. Man skal bare følge med udviklingen og teknologien og videreuddanne sig, så man kan håndtere robotterne. Alexander joker med, at det måske åbner for et helt nyt speciale på smedeuddannelsen – smedeprogrammør.

Der er heller ingen grund til at frygte, at robotterne overtager smedenes arbejde, understreger lærlingene. Robotterne skal fortsat programmeres, fodres og optimeres. Så der er tale om et reelt samarbejde mellem menneske og robot. –Et flydende makkerskab, hvor robot og menneske hjælper hinanden. Smedens faglige indsigt og designmæssige egenskaber er stadig de bærende elementer.

Baggrund

Videnscenter for Automation og Robotteknologi Nord er et samarbejde med en række partnerskoler om at udbrede kendskab og viden om bl.a. principper og idéer fra Industri 4.0 i landets erhvervs- og grundskoler. Med fokus på teknologisk dannelse og øget teknologiforståelse skal videnscenteret ruste de unge til et arbejdsmarked, som er i fuld gang med den teknologiske omstilling.

TEC følger en gruppe smede- og automatikteknikerelever i en periode af deres uddannelser for at blive klogere på den viden, som eleverne tilegner sig, hvordan de bruger den på deres lærepladser og hvordan de kan bruge den i deres fremtidige arbejde med automation og robotteknologi.