Vi vil hjælpe faglærerne

Som videnscenter er det vigtigt, at vi hele tiden har en finger på pulsen i forhold til, hvad landets faglærere efterspørger. Et nyt spørgeskema skal gøre videnscenteret klogere på faglærernes ønsker.

I Videnscenter for Automation & Robotteknologi arbejder vi hele tiden på at forbedre vores tilbud, sådan flest mulige faglærere får relevant ny viden og nye kompetencer. Vi er derfor i gang med at undersøge, hvordan vi som videnscenter bedst kan hjælpe faglærere rundt omkring i landet. Til det har vi lavet et spørgeskema, som faglærere meget gerne må svare på.

Det tager ikke mere end 5 minutter at udfylde, og det vil give os et godt indblik i, hvad landets faglærere savner eller ønsker vores hjælp til.

Du må meget gerne dele linket til spørgeskemaet med de faglærere, du kender. Tak.