Videndeling om Industri 4.0

Faglærere samt uddannelses- og projektledere mødes for at diskutere udstyr og anvendelse samt for at lade sig inspirere af hinandens arbejde og tilgange til området

Som et led i Videnscenter for Automation og Robotteknologis arbejde er der nedsat ERFA-grupper inden for forskellige områder, der har tilknytning til automation og robotteknologi. I ERFA-grupperne mødes faglærere samt uddannelses- og projektledere fra de involverede erhvervsskoler for at diskutere udstyr og anvendelse samt for at lade sig inspirere af hinandens arbejde og tilgange til området.

Torsdag den 14. maj var det ERFA-gruppen ‘Industri 4.0’, som skulle ses til et virtuelt møde. Deltagerne fik blandt andet en live-demonstration af et automationsanlæg på TECHCOLLEGE, og der blev også tid til statustjek på de mange spændende projekter, som hver partnerskole er i gang med.

En vigtig del af ERFA-møderne er at kunne dele viden med hinanden, og derfor var der desuden to inspirationsoplæg på programmet. Det ene omhandlede machine learning og dataopsamling, hvor det andet havde fokus på Cobots.

Er du nysgerrig på videnscenterets arbejde med Industri 4.0, eller kan din virksomhed se potentiale i et samarbejde, så send en mail til Charlotte Lundius fra TEC på cl@tec.dk.