Svejsning med fleksible svejserobotter

Faglærer Stig Bursøe Svendsen fra TEC har udviklet et komplet forløb til undervisning i svejsning med fleksible svejserobotter. Forløbet inkl. alle opgaver og vejledende undervisningslan kan frit downloades fra Videncenterportalen til inspiration for alle smedefaglærere.

I de seneste 10 år har der været en stor udvikling inden for små fleksible robotter. Denne udvikling har også medført forskellige løsninger inden for automatiseret svejsning. Disse fleksible svejserobotter er kendetegnet ved, at de er mobile, programmeringen foregår ofte let og intuitivt samt, at de er forholdsvis nemme at tilpasse til nye opgaver. Derfor er de egnet til at kunne indgå i produktion af håndterlige emner i små styktal, hvilket gør dem attraktive for flere virksomheder, som ønsker en fleksibel automatisering i deres produktion.

Undervisningsmaterialet er ikke udviklet til én specifik robotløsning, men indeholder generelle emner, som er relevante i forhold til undervisnings og kompetenceudvikling af fremtidens arbejdskraft inden for arbejdet med fleksible svejserobotter. Der er desuden også et inspirationsmateriale til underviseren, som bl.a. indeholder didaktiske overvejelser samt en vejledende undervisningsplan og et opgavekatalog med tilhørende materialeoversigt.

Vi håber med dette materiale at inspirere smedefaglærere på landets øvrige erhvervsskoler.

Find og download det samlede forløb her