Offline programmering af svejserobotter

Et komplet forløb til undervisning i offline programmering af svejserobotter er udviklet på TEC og kan findes på Videncenterportalen.

I takt med at virksomhederne integrerer 3D-CAD software og svejserobotløsninger i deres produktion, er det et oplagt valg, at fortage selve programmeringsarbejdet offline på en virtuel 3D robotcelle. På den måde kan virksomhedens fysiske svejserobot forsætte sin produktion, mens nye produkter programmeres og simuleres på den virtuelle robot. På dette kursus lærer deltageren, at offline programmere på et grundlæggende niveau og anvende ekstern akse/manipulator.

Undervisningsmaterialet er ikke udviklet til et specifikt software, men indeholder generelle emner, som i den skrivende stund er relevant, når man skal arbejde med offline programmering af svejserobot.

Endvidere indeholder undervisningsmaterialet en række øvelsesopgaver, som skal bibringe kursusdeltageren de ønskede kompetencer.

Der foreligger også et inspirationsmateriale til underviseren, som bl.a. indeholder didaktiske overvejelser samt en vejledende undervisningsplan og et opgavekatalog med tilhørende materialeoversigt.

Find og download det samlede forløb her