Robotter i grundskolen

Techbotteriet vækker interessen for robotteknologi allerede i grundskolen gennem lærende leg.

Formålet med Techbotteriet er, at alle elever skal have mulighed for at udvikle teknologiforståelse og dermed kunne forholde sig nysgerrigt og kritisk til teknologiens opbygning og betydning for både dem selv, fællesskabet og samfundet.

På mellemtrinnet skal eleverne programmere de små robottter, Ozobots, så de kan klare forskellige udfordringer. Forløbene er lavet således, de både kan arbejde med kompetenceområder i dansk, matematik, håndværk og design samt naturteknologi, samtidig med at de arbejder med kompetenceområderne fra teknologiforståelse – alt sammen i et motiverende narrativ med digitale teknologier.

Techbotteriet har gjort det let for grundskolens lærere at arbejde med teknologiforståelse ved at sammensætte en færdigpakke bestående af workshops, undervisningsforløb samt udlån af teknologier, så man kan komme godt i gang på egen skole.