Robot skaber nye muligheder

I maskinbranchen er der en stigende efterspørgsel på medarbejdere, der er uddannet i håndtering af MTM-maskiner (Multi-Task Machining) samt konceptet done-in-one. I 2019 investerede Videnscenter for Automation & Robotteknologi (Nord) i MTM-maskinen DMG CTX 800 Beta fra DMG Mori. Dette som et led i etableringen af MTM-bearbejdningscenter hos TECHCOLLEGE i Aalborg, der skal bruges til både industriteknikeruddannelsen og efteruddannelse af kursister.

Tilkøb af specialfremstillet robot

Nu er der tilkøbt en robot til DMG Mori-maskinen, som er specialfremstillet til DMG’s maskiner. Robotten er af mærket Fanuc og er en 20 kg. payload robot. DMG har designet deres eget styresystem til robotten, så den både er nem og hurtig at programmere. Programmeringen af robotten foretages direkte på maskinen og afvikles også derfra. Derudover er robotten, med sin områdesensor, meget sikker. Det er således hverken nødvendigt at opstille hegn eller andet for at sikre robotten. Robotten er en celle for sig og dermed en Plug’n’play enhed. Har man fx andre maskiner af samme mærke, ville robotten, med en palleløfter, kunne flyttes til en anden maskine, alt efter behov. Robotten er en del af industri 3.0, men med muligheden for at programmere og afvikle programmet online løftes den op på industri 4.0 niveau.

Robot skaber nye muligheder

I dag er industrien efterhånden så langt fremme, at størstedelen af de virksomheder, som har serieproduktion, har robotceller. Og 85% af de maskiner, som bliver solgt og leveret i dag, har eller er forberedt til automation. Med den nytilkøbte robot får vi i Videnscenteret mulighed for at give vores elever uddannelse i robotprogrammering og afviklingen af robotprogrammer på en komplet industri 4.0 produktionscelle. Vi får samtidig mulighed for at efteruddanne kursister på MTM-maskinen, men også på robotsiden – herunder CAM-programmering og DMG’s egen dialog styring ”SHOPTURN”.

Den nye robot er med til at løfte industriteknikerafdelingen på TECHCOLLEGE, og hermed Videnscenter for Automation & Robotteknologi (Nord), og giver mulighed for at uddanne elever og kursister til fremtiden.