Automatiseret svejsning for faglærere er en succes

Videnscenter for Automation & Robotteknologi på TEC, Ballerup, har netop afholdt forløb i automatiseret svejsning for smedefaglærere.

– Vi glæder os over interessen for at deltage i dette forløb på TEC. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det kan være meget svært at tiltrække undervisere fra andre skoler, men at seks faglærere fra henholdsvis Campus Bornholm og EUC Sjælland deltager vidner om erhvervsskolernes parathed til at udvikle undervisning inden for faget og styrker det gode samarbejdsklima i sektoren, siger uddannelsesleder Charlotte Gjermandsen.

Det er faglærerne Stig Bursøe Svendsen og Kenneth Sluth, der har udviklet det gratis forløb og undervisningsmateriale til Automatiseret Svejsning, som i øvrigt kan downloades her fra Videnscenterportalen. Se mere her.

– Baggrund for forløbet er den teknologiske udvikling, som vi ser inden for robotsvejsning. Vi arbejder med både smedefaglige og pædagogiske problemstillinger i forløbet. Kursisterne arbejder med forskellige former for svejserobotter, bl.a. en Migatronic CoWelder og en orbitalsvejser og får forståelse for opstilling og programmering af robotter, fremstilling af simple fixturer for at sikre ensartethed, valg af svejseprogram og svejseparametre til forskellige typer opgaver.

Robotsvejsning er ikke en gradvis videreførelse af de kompetencer, man har som manuel svejser. Tværtimod er der på flere områder tale om kompetencemæssige brudflader, der udspringer af, at robotteknologien invaderer svejseområdet i et stadig stigende omfang og fortrænger manuel svejsning mere og mere. Den nye teknologi kræver, at de manuelle og kropsligt forankrede svejsekompetencer nu gøres abstrakte med henblik på at kunne omsættes i et program til svejserobotten. (Kilde: Analyse af behov for nye AMU-kurser vedrørende betjening af svejserobotter. Svend Jensen, ERA – Erhvervspædagogisk Rådgivning ApS for Industriens Uddannelse.)

Vil du vide mere om forløbet, er du velkommen til at kontakte faglærer Stig Bursøe Svendsen på mail: sbs@tec.dk.