Ny studieretning: Robotter og programmering er fremtiden

Aalborg Tekniske Gymnasium arbejder på højtryk for at få godkendt en helt ny studieretning, så robotinteresserede unge fra næste skoleår kan læse Robotteknologi. Studieretningen skal ruste eleverne til fremtidens arbejdsmarked, der i høj grad efterspørger arbejdskraft inden for robotteknologi og automation.

Aalborg Tekniske Gymnasium vil skabe de bedste forudsætninger for fremtidens unge. Sidste år forsøgte uddannelsesinstitutionen at lette transporten for eleverne fra oplandet ved at genåbne den ene af skolens to afdelinger på den attraktive beliggenhed i Friis, og nu pusler gymnasiet med en helt ny studieretning, som ikke findes andre steder i landet.

Aalborg Tekniske Gymnasium har nemlig ansøgt og afventer godkendelse af Robotteknologi som ny studieretning. Linjen er for dig, som er vild med at nørde programmering og fremtidens robotter, og adskiller sig fra andre lignende studieretninger ved at have fysik og programmering som bærende studieretningsfag.

– Der er enorm efterspørgsel på og interesse for robotteknologi både fra erhvervet og vores elever. Vi blev for eksempel mødt af en række skuffede ansigter blandt vores nuværende 1.g-elever, da de for nyligt skulle vælge studieretning og fik at vide, at linjen ikke bliver oprettet før til sommer, fortæller Peter Toftemark, som er uddannelsesleder på Aalborg Tekniske Gymnasium, og fortsætter:

– Samtidig etablerede Aalborg Universitet sidste forår en ny kandidatuddannelse i robotteknologi, på baggrund af en undersøgelse, som viser, at der er stigende efterspørgsel på arbejdskraft inden for robotteknologi og automation. Den nye studieretning kan således være med til at ruste vores elever dels til studielivet på AAU og dels til det fremtidige arbejdsmarked.

Den nye studieretning udbydes på Aalborg Tekniske Gymnasiums afdeling på Øster Uttrup Vej.

Teknologisk udstyr fra Videnscenter

Aalborg Tekniske Gymnasiums nye studieretning er første spadestik til at arbejde tættere sammen om robotteknologi i hele Aalborg. Den tager nemlig afsæt i et stærkt samarbejde mellem TECHCOLLEGE og Videnscenter for Automation & Robotteknologi (Nord) samt en grundig dialog med Aalborg Universitet.

– Hos Videnscenteret er vi meget begejstrede for, at studieretningen bliver en realitet på Aalborg Tekniske Gymnasium. Det betyder, at der kommer et øget fokus på robotteknologi, og det vil vi gerne støtte op om, fortæller Julie Rafn Abildgaard, som er Videnscenterleder ved Videnscenter for Automation & Robotteknologi (Nord).

I praksis kommer samarbejdet mellem Aalborg Tekniske Gymnasium og Videnscenteret blandt andet til udtryk ved, at Videnscenteret stiller undervisningsmateriale og teknologisk udstyr til rådighed for eleverne.

– Det er yderst vigtigt, at eleverne selv får udstyret i hænderne. På den måde får de en langt større forståelse for teknologien, og samtidig får de en form for ejerskab over tingene. Vi oplever ofte, at det betyder, at de unge slet ikke kan slippe arbejdet og således fortsætter, efter de har fået fri – og det skaber endnu dygtigere studerende, siger Julie Rafn Abildgaard.

En fremtid på Aalborg Universitet

På Aalborg Universitet støtter man også op om Aalborg Tekniske Gymnasiums nye studieretning. Her vurderer man blandt andet, at studieretningen vil blive et værdifuldt værktøj til at skabe dygtige, fremtidige studerende på Aalborg Universitet:

– Det er glædeligt, at Aalborg Universitet og Aalborg Tekniske Gymnasium kan arbejde sammen om at øge interessen for robotteknologi. Jeg håber og tror, at den nye studieretning kan være med til at skabe et sammenhængende forløb fra gymnasiet over universitetet og til arbejdsmarkedet, når eleverne får skærpet deres interesse for fagområdet allerede under deres ungdomsuddannelse, fortæller Ove Kjeld Andersen, som er leder for Aalborg Universitets Institut for Elektroniske Systemer.

For at blive optaget på en bacheloruddannelse i robotteknologi på Aalborg Universitet kræver det en studentereksamen med matematik på A-niveau. Studieretningen på Aalborg Tekniske Gymnasium har kun matematik på B-niveau, men uddannelsesleder Peter Toftemark anbefaler at hæve matematik til A-niveau gennem sit valgfag, hvis man vil være rustet bedst muligt til universitetets uddannelse:

– Ved at bruge sit valgfag på at hæve det faglige niveau i matematiktimerne står eleverne superstærkt, når de efter et par år skal søge ind på Aalborg Universitets uddannelse inden for robotteknologi. Og det forestiller jeg mig, at langt størstedelen, som vælger studieretningen, har interesse i at gøre, forklarer Peter Toftemark.

Studieretningen kræver ikke et særligt fagligt niveau inden for programmering eller robotteknologi. Det eneste adgangskrav er, at eleverne har en brændende passion for fagområdet.

Kilde: Nordjyske.dk