Techbotteriet er resultatet af et nyt og spændende samarbejde mellem Videnscenter for Automation & Robotteknologi, TECHCOLLEGE, CFU (Center for Undervisningsmidler) og Skoleforvaltningen, Aalborg Kommune.

Formålet med Techbotteriet er, at eleverne i indskolingen og på mellemtrinnet får mulighed for at udvikle teknologiforståelse og dermed kunne forholde sig nysgerrigt og kritisk til teknologiens opbygning og betydning for både dem selv, fællesskabet og samfundet.

Derfor har de tre aktører sammen udviklet et koncept, som har til formål at klæde medarbejderne godt på til at styrke elevernes teknologiforståelse i undervisningen. Dette betyder, at alle Aalborg Kommunes Skoler i kommende skoleår gratis kan deltage i Techbotteriets workshops på CFU, låne digitale teknologier med hjem på skolen samt gennemføre spændende undervisningsforløb, der er særligt udviklet til brug i fagene dansk, matematik og håndværk og design. Læs mere og tilmeld jer til gratis workshops for indskolingens og mellemtrinnets pædagogiske medarbejdere her.

– Det er vigtigt, at alle elever i Aalborg Kommunes skoler får teknologiforståelse ind under huden, så de kan forholde sig kritisk til den måde, vi bruger teknologien på i samfundet samt hvordan teknologien påvirker os som mennesker. Det er også vigtigt, at vi er nysgerrige overfor de muligheder og fordele, som teknologien byder på. Det gør vi i Skoleforvaltningen ved at udbyde teknologiforløb sammen med samarbejdspartnere og sætte teknologiforståelse på skoleskemaet, siger rådmand Tina French Nielsen.

– TECHCOLLEGE er udpeget som værtskole for et af de nationale videnscentre, der skal styrke indlæringen og brugen af teknologi med fokus på automation og robotteknologi. Det er således naturligt at styrke samarbejdet med kommunens grundskoler, hvor teknologien kan indgå som element i den daglige undervisning, udtaler videnscenterleder Julie Rafn Abildgaard fra TECHCOLLEGE. Eleverne får nu muligheden for at eksperimenterer med den nye teknologi og få stimuleret nysgerrigheden. Samarbejdet kan ligeledes understøtte eleverne i deres fremadrettede uddannelsesvalg, hvilke er afgørende i forhold til at sikre den nødvendige viden og indsigt til arbejdsmarkedet.

Teknologiforståelse på skoleskoleskemaet

Techbotteriet er en del af en større indsats i Skoleforvaltningen. I Aalborg Kommune deltager tre skoler i Undervisningsministeriets forsøg om teknologiforståelse i undervisningen. Desuden har alle skoler tilmeldt sig DR’s store ultra:bit indsats, der gennem fantasi, kreativitet og nysgerrighed styrker elevernes teknologiforståelse. Flere skoler har også etableret MakerSpace, blandt andet Sofiendalskolen, Gandrup Skole, Filstedvejens Skole og Sønderhom Skole, hvor eleverne designer kreative produkter og løsninger ved hjælp af teknologi. Skolerne i Aalborg Kommune kan også få hjælp og inspiration af det kommunale programmeringskorps, som tilbyder fagdage og workshops til alle skoler.