Uddannelse og industri går sammen

Samarbejde skal fremtidssikre metal- og svejseindustrien. De danske industrivirksomheder arbejder på højtryk for at optimere produktionen og afhjælpe manglen på kvalificeret arbejdskraft, så dansk industri kan forblive konkurrencedygtig i fremtiden.

Blandt andre arbejder svejsekoncernen Migatronic og dets datterselskab Migatronic Automation tæt sammen med flere uddannelsesinstitutioner om at udvikle og implementere ny teknologi i både undervisningslokaler og produktionshaller.

De danske industrivirksomheder er i skarp konkurrence med deres internationale konkurrenter og arbejder således hårdt på at optimere deres produktion for at følge med. Netop derfor er innovation og teknologi tilbagevendende temaer, når det drejer sig om fremtidssikring af dansk industri.

På den baggrund lancerede afgående uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers bl.a. en teknologisk handleplan før valget, der skal fremme den teknologiske forståelse på de videregående uddannelser. Senest er Dansk Industri, Dansk Metal og en række andre virksomheder og organisationer gået sammen i den såkaldte Forskningsalliance, der vil sikre midler til forskning inden for teknik og naturvidenskab.

Hos svejsekoncernen Migatronic har man i mange år arbejdet sammen med flere erhvervsskoler og videregående uddannelsesinstitutioner om at udvikle og implementere ny svejseteknologi. Senest har koncernen bl.a. leveret højteknologisk svejseudstyr til et nyt videnscenter for automation og robotteknologi, som TECHCOLLEGE i Aalborg har etableret i samarbejde med TEC (Technical Education Copenhagen), NEXT, Mercantec og EUC Nordvest.

Formålet med centeret er at udbrede viden om automationsløsninger og robotteknologi til industrien og at bygge bro mellem uddannelse og erhvervsliv. For ifølge udviklingschef hos Migatronic, Mads Lange, kommer samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder til at spille en afgørende rolle, hvis danske industrivirksomheder skal kunne omsætte den teknologiske udvikling til værdi og forblive konkurrencedygtige i fremtiden. Netop derfor hilser han det øgede politiske fokus velkomment:

– Det nye videnscenter er et godt eksempel på, hvad industrien har brug for: Et innovativt miljø for uddannelse og udvikling, der samarbejder med virksomhederne og bringer ny teknologi samt teknologiske kompetencer ind i produktionshallerne. Det skaber både innovation og vækst hos virksomhederne, mens det også klæder både den kommende og den nuværende arbejdsstyrke på med de rette kompetencer, som den moderne industri efterspørger, siger han og fortsætter:

– Det er ikke noget nyt, at virksomheder og uddannelsesinstitutioner arbejder sammen. Hos Migatronic har vi gjort det siden virksomheden blev stiftet i 1970, og det er fordi, det rent faktisk virker. Både for os som virksomhed, der udvikler højteknologiske svejseløsninger til industrien, men særligt også for de små og mellemstore produktionsvirksomheder, som har brug for viden og kompetencer for at kunne omsætte den teknologiske udvikling til værdi.

Han bakkes op af Jesper Frydkjær Pedersen, som er uddannelsesleder på Metal-afdelingen ved TECHCOLLEGE, der mener, at virksomhedssamarbejder løfter elevernes teknologiske forståelse og øger interessen for branchen. Og det er ikke mindst vigtigt i en branche, hvor manglen på kvalificeret arbejdskraft og teknologiske kompetencer er den største barriere for vækst:

– I metalindustrien er man de seneste år gået fra at være kendetegnet ved hårdt, manuelt arbejde til i dag at være meget orienteret mod automation og robotteknologi. Det er fremtiden for faget og branchen. Derfor benytter vi os ofte af virksomhedssamarbejder, så eleverne kan komme i nærkontakt med den teknologiske udvikling og efterfølgende bidrage til at udbrede teknologisk viden og kompetencer til hele branchen, så vi også får de små og mellemstore industri- og produktionsvirksomheder med på vognen, siger han og fortsætter:

– I modsætning til, hvad mange måske tror, er smede- og svejsefaget i dag spækket med spændende automations- og robotteknologi, og vores håb er, at den teknologiske udvikling vil vække endnu flere unges interesse for svejsebranchen, således vi kan sikre pipelinen af kvalificeret arbejdskraft til fremtidens industri.

Datterselskabet Migatronic Automation har også mange års erfaring med samarbejder på tværs af virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Seneste eksempel er et nært forestående forskningsprojekt med navnet Innovation Factory North, hvor man i samarbejde med Aalborg Universitet og en række produktionsvirksomheder over de næste tre år skal komme med et bud på, hvordan fremtidens fabrikker ser ud:

– Vi benytter ofte samarbejder med uddannelsesinstitutioner til at prøve nye og innovative ting af, der både kunne være interessante for vores virksomhed og vores kunder. Det gælder også det kommende forskningsprojekt, hvor vi skal være med til at udvikle nye teknologier og viden, der potentielt kan accelerere udviklingen i fremtidens produktion. Det er den slags teknologi og viden, der skal sikre, at Danmark også i fremtiden kan huse industri- og produktionsvirksomheder, fortæller salgsdirektør for Migatronic Automation, Claus Pagh.

Ifølge lektor på Institut for Materialer og Produktion på Aalborg Universitet, Morten Kristiansen, understøtter virksomhedssamarbejder både de studerendes læring og den forskning, der foregår på universitetet. Efter hans mening er instituttets mange samarbejder med til at flytte forskning og innovation fra universitetet og ud i den virkelige verden:

– Vi har bl.a. samarbejdet med Migatronic og Migatronic Automation om et nyt visionssystem til en svejserobot samt et projekt om optimering af svejseprocessen ved brug af lyd. Det har givet de studerende og vores forskere et industrielt perspektiv, de ikke får på universitetet alene, forklarer han og fortsætter:

– Her har de nemlig fået mulighed for at teste, om teknologien kan fremstilles, bruges og i sidste ende måske sælges, og det er i høj grad med til at styrke den teknologiske forståelse, slutter han.