Optaget på Industritekniker og Værktøjsmager vokser på NEXT i København. Uddannelsesdirektøren rækker hånden ud til et endnu stærkere samspil med industrien.

NEXT Uddannelse København er i fremgang og mærker med ny ledelse i spidsen for industriuddannelserne et stigende optag. Samtidig rækker skolen i udtalt grad hånden ud til metalindustrien i Hovedstadsområdet og på Sjælland for at styrke samspillet omkring uddannelserne til industritekniker og værktøjsmager, som begge har hovedforløbet placeret hos NEXT på Tuborgvej i København.

– Vi vil rigtig gerne samarbejde endnu mere med industrien, og vi er meget åbne og tager gerne mod kritik, siger Tanja Bundesen, der er uddannelsesdirektør på NEXT, hvor hun blev ansat i efteråret 2017.

En udstrakt hånd til industrien
Tanja Bundesen opfordrer industrivirksomhederne til at tage imod den udstrakte hånd og lægge vejen forbi uddannelsescenteret og selv se på forholdene.

– Vi opfordrer industrien til at komme og besøg os, kom herud til branchemøder eller hold branchemøder her hos os, vi giver gerne en rundvisning, siger hun med et smil og henviser til, at den øgede samspil mellem erhvervsskole og industri naturligvis har et samlet mål. Målet er at øge optaget af unge på de to uddannelser og sikre kvaliteten af det, der foregår i undervisningslokalerne og værkstedet på Tuborgvej.

– Når man køber dyre maskiner til en speciel uddannelse, så er det jo vigtigt, at branchen bakker op. Derfor må man også gerne stille krav til os, og vi vil gerne høre om alle de teknologier, man som virksomhed mener, vi skal have her på skolen, siger Tanja Bundesen, som også har stået for en gevaldig oprydning og systematisering på maskinværkstedet på NEXT. Det betyder blandt andet, at de studerende altid lægger en navnebrik, når de tager et stykke værktøj på en hylde. Dermed mindskes risikoen for, at værktøjet ikke bliver lagt på plads.

– Tingene er blevet sat i system, og vi har fået ryddet op. De studerende skal ikke gå og bruge tiden på at finde værktøj og udstyr, forklarer uddannelsesdirektøren, mens hun viser rundt i værkstedet.

Vil øge optaget endnu mere
Selvom uddannelsesdirektøren er godt tilfreds med det stigende optag på de to uddannelser, så vil hun sammen med resten af teamet af afdelingsledere og faglærere gerne nå flere skridt videre.

– Hvis vi skal fastholde det uddannelsesprodukt, vi har her i København, så er vi nødt til at samarbejde og gøre noget ekstra. Når virksomhederne i industrien siger, de mangler elever, så må de også meget gerne komme hos os og fortælle eleverne, hvem de er, og hvad de tilbyder. Derudover skal vi have flere industrivirksomheder til at tage EUX-elever på de her uddannelser, siger Tanja Bundesen med henvisning til den fireårige EUX, som kombinerer studenterhue og svendebrev.

De fede skjulte uddannelser
Selvom uddannelsesdirektøren dermed leverer et par klare opfordringer til industrien, så styrker NEXT Uddannelse også selv i høj grad indsatsen overfor de unge.

– De her industriuddannelser er de fede skjulte uddannelser for de unge, for det er som udgangspunkt bare svært at sælge en uddannelse, hvor du laver et emne, der ofte indgår i noget større. Det er svære fag at forklare, men når de unge ser, hvordan man producerer på de her maskiner, så bliver de meget interesserede, og der er en enorm passion hos industriteknikerne, forklarer Tanja Bundesen. Derfor handler det for NEXT Uddannelse da også om at skabe synlighed på messer, efterskoler og på gymnasier og sikre den rette brobygning fra grundskole til erhvervsskole og derfra videre i praktik. Derudover handler det om at sikre, at eleverne på grundforløb 1 på NEXT Uddannelse også vælger industritekniker eller værktøjsmager, når de vælger retning på grundforløb 2.

– Det er også derfor, vi har lagt et grundforløb 1 her på skolen, så de studerende fra starten mærker stemningen her. De får lov til at se udstyret, og de får lov til at spejle sig i de andre studerende, der er her, siger Tanja Bundesen.

NEXT Uddannelse er en del af Videnscenter for Automation & Robotteknologi og seneste investering er en afskærmet KUKA-robot.

Kilde: Jern-Maskinindustrien

Tanja Bundesen, uddannelsesdirektør på Next.