Et skridt tættere på fremtiden

Frem mod Industri 4.0

TECHCOLLEGE har i forvejen et veludviklet sortiment af uddannelsestilbud, der benytter automatiserings- og robotteknologi, der kategoriseres som Industri 3.0-niveau. Men udviklingen pågår som altid, og for at imødekomme krav fra industrien, er der brug for at udvide og opgradere de eksisterende tilbud, så de fremtidssikres i så høj en grad, som det nu er muligt i en branche, der er i konstant udvikling. Den udvidelse og opgradering omfatter både det fysiske udstyr, som undervisningen baseres på og gør brug af, faglærernes kompetencer samt undervisningsmaterialerne, der benyttes.

Det bliver der udviklet
Projektets mål er et generelt løft af udstyr og undervisning på elektriker- og automatik- og procesuddannelserne, så de kan matche det, der kendes som Industri 4.0. Derfor er der tale om en understøttelse og udvikling af eksisterende forløb frem for udvikling af helt nye af slagsen. Derudover vil projektet også have til formål at højne samarbejdet med andre institutioner, der arbejder med lignende teknologier, herunder blandt andet UCN Teknologi og AAU Engineering Smart Production Lab.

Det gør det hele muligt
Først og fremmest kræver projektet et kompetenceløft hos faglærerne på de respektive uddannelser, der bliver berørt af projektet. Derudover bliver der brug for et bredt udvalg af automatiserings og robotudstyr, således vi sikrer, at eleverne kommer i berøring med så meget som muligt af det udstyr, som de kan komme i berøring med på arbejdsmarkedet. Derfor indkøbes der blandt andet udstyr fra KUKA, SICK, Allan Bradley, Festo samt selvfølgelig computere, der kan bruge til programmering af udstyret.

Kontakt
Henrik Skallerup
Tlf.: 2526 6263
Mail: hsk@techcollege.dk