Samarbejde mellem Videnscenter for Automation & Robotteknologi og EUC Nordvest: Smed med robotsvejsning

Fra 3. juni 2019 kan EUC Nordvest - som første skole i landet - tilbyde smedeuddannelsen med speciale i robotsvejsning.

Det er EUC Nordvest selv, som i samarbejde med Cimbria, Sjørring Maskinfabrik, Bramidan, Migatronic og Valk Welding har udviklet de nye specialefag, der har til formål at imødekomme den massive efterspørgsel på smede med særlige kompetencer inden for robotsvejsning.

Antallet af svejserobotter i de danske virksomheder er i stærk vækst, og automatisering bliver i stadigt stigende grad en nødvendighed som følge af manglen på faglærte svejsere. Mange virksomheder efterspørger derfor smede med speciale i robotsvejsning, og den efterspørgsel er EUC Nordvest nu klar til at imødekomme.

– Vi har i flere år tilbudt undervisning inden for robotsvejsning, både i AMU-regi og til vores smedeelever, men kun inden for programmering og betjening. Det nye er, at vi nu kan tilbyde eleverne en egentlig uddannelse inden for robotsvejsning, hvor de kommer til at arbejde langt mere målrettet med robotsvejsning og kommer hele vejen rundt om både betjening, programmering, fiksturer, optimering, kvalitet og offline-programmering, fortæller specialkonsulent Bente Stensgård Homann fra EUC Nordvest.

Det nye speciale er udviklet på baggrund af en undersøgelse fra en række førende virksomheder i branchen og i tæt samarbejde med Industriens Uddannelser samt en udviklingsgruppe bestående af virksomheder og leverandører, der alle er påvirket af den store mangel på kvalificerede medarbejdere. Mange gode og kompetente kræfter har således bidraget, og resultatet er blevet et nyt, fremsynet smedespeciale, udviklet med fokus på de kompetencer, virksomhederne efterspørger.

Eneste skole i Danmark med Valk Welding-robotter

EUC Nordvest håber på, at det nye speciale på smedeuddannelsen vil kunne tiltrække flere elever til smedeuddannelsen. Alle smedeskoler kan udbyde specialet, men EUC Nordvest er den eneste erhvervsskole i Danmark, der har svejserobotter fra Valk Welding, der har en stor markedsandel i Danmark. Skolen har også en CoWelder fra Migatronic, som er blevet en meget populær svejserobot, der primært bruges til robotsvejsning af mindre stykantal. Robotterne er købt som en investering igennem Videnscenter for Automation & Robotteknologi, som EUC Nordvest er en del af.

– Elever, der vælger smedeuddannelsen med speciale i robotsvejsning får den fulde smedeuddannelse med materialelære, konstruktion, fremstillingsprocesser og projektdokumentation med mere. Og herudover får de så både teori og praktisk erfaring med robotsvejsning. De obligatoriske hovedforløbsfag vil være de samme for alle smedeelever. Differentieringen sker i de valgfrie specialefag, og arbejdsmetoderne ved projektfremstillingen. Så specialet i robotsvejsning gennemføres uanset, om vi har én eller 10 specialeelever på forløbet, fastslår afdelingsleder for smedeafdelingen på EUC Nordvest, Steen Bojsen Jensen.

Adgangskravet til det nye smedespeciale er, at man har gennemført Grundforløb 2 på smedeuddannelsen.

Kilde: EUC Nordvest.