Erhvervsskolerne har fået et skud automation

Den teknologiske udvikling går rasende stærkt og hele meningen med videnscentrene er at ruste eleverne bedre til virkeligheden ude i virksomhederne – men også at inspirere både folkeskoleelever og små og mellemstore virksomheder til at interessere sig for robotteknologi og automation.

TECHCOLLEGE i Aalborg er såkaldt værtsskole for det ene af to videnscentre for automation og robotteknologi. Her er det første år gået med at opbygge samarbejdet med de resterende skoler i netværket og konkretisere i alt 20 projekter med fokus på automation. I november var Aalborgs borgmester Thomas Kastrup Larsen forbi til den officielle indvielse og det betyder, at man nu er klar til at tage arbejdshandskerne på.

– Der hvor vi er nu, er hvor fokus begynder at komme på projekterne. De sidste underskrifter er sat, og i løbet af det næste halve år får vi alle maskiner leveret, forklarer videnscenterleder Julie Rafn Abildgaard.

Maskinindkøbene består blandt andet af CNC-maskiner, robotsvejsere, 3D-printere, Cobots og droner – altså et godt udsnit af de mest hypede teknologier i metal- og maskinindustrien lige nu.

Viden skal deles
I første omgang er fokus naturligvis på at opkvalificere skolernes elever, men Julie Rafn Abildgaard vil også gerne inddrage virksomheder og andre institutioner. Et videnscenter skal i sagens natur samle og formidle viden.

– Den specialviden, der er gemt på de enkelte skoler, skal vi have løftet op. Derfor har vi placeret projekterne, hvor det giver allermest mening, siger Julie Rafn Abildgaard, og fortsætter:

– Sådan som vi har visualiseret det, har vi på den ene side videninstitutionerne; universiteter, professionshøjskoler, men også de store virksomheder, som bruger mange ressourcer på udvikling. På den anden side har vi det brede erhvervsliv; små og mellemstore virksomheder. Det er dem, vi skal have i spil, og vi skal have at vide, hvilke udfordringer de står med og kunne matche det op med noget af den viden, de har på den anden side.

Vil have mindre virksomheder i spil
For en ting er, at erhvervsskolerne kan sende mere kvalificerede elever ud til virksomhederne. Noget andet er, at især små og mellemstore virksomheder kan få glæde af den viden, der opsamles i netværket.

– Det er tricky, hvordan vi får de små virksomheder i spil. Vi kan for eksempel se det på kursussalg, hvor man venter så lang tid som muligt med at sende folk på lovpligtige kurser. Man gør det kun, hvis man er 100 pct. sikre på, at det giver afkast i den anden ende. Vores erfaring er, at de er meget kritiske med, hvad de deltager i. Så spørgsmålet er, hvordan vi gør os attraktive over for dem. Vi har ikke helt svaret, men det er noget af det, vi skal tage fat på, forklarer Julie Rafn Abildgaard.

Hun opfordrer konkret alle mindre virksomheder til at tage fat i dem og få en dialog om, hvad der skal til for at opkvalificere virksomhederne teknologisk.

– Problemet med mange af de små virksomheder er, at kæden er hoppet af, før de ved, hvad de gerne vil have. De ved, at de mangler nogle ting, og at der er nogle ting, der kan give dem nogle bedre muligheder, men de ved ikke, hvad retning de skal kigge i, siger Julie Rafn Abildgaard.

Tre år, og hvad så?
I første omgang har videnscentrene fået bevilling til og med 2020, og herefter skal undervisningsministeriet tage stilling til, hvad der videre skal ske. Centrene har dog som en del af del af deres ansøgninger skullet redegøre for, hvad der skal ske efter år tre, for at den opsamlede viden ikke skal gå tabt.

– Vi har nogle ideer. Allerhelst vil vi gerne kunne køre videre i et anerkendt offentligt miljø, uden at vi skal ud og sælge ydelserne. Plan B er, at vi må ud og sælge ydelserne i form af kurser eller søge fondsmidler, men det vil lynhurtigt fjerne fokus fra de små virksomheder, og det vil være synd, for de har ikke penge til det, konstaterer Julie Rafn Abildgaard.

Kilde: Jern & Maskinindustrien