Robotbearbejdning

Der er en stigende efterspørgsel fra små og mellemstore virksomheder inden for teknologi og CNC-pladebearbejdning i smedebranchen på faglært arbejdskraft, der kan programmere og betjene udstyr som laserskærere, bukkemaskiner og robotter. Derfor er der et voksende behov for, at vi kan uddanne den nødvendige arbejdskraft for at være med til at sikre, at de danske virksomheder kan opretholde konkurrencedygtighed på et stadig mere og mere internationalt marked.

Det bliver der udviklet
For at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel udvikles fire undervisningsmoduler, hvor tre af dem har til formål at øge elevernes kompetenceniveau inden for de nødvendige områder. Ét modul med fokus på laserskærere, ét modul med fokus på automatiseret pladebearbejdning og ét modul med fokus på samarbejdende svejserobotter. I de tre moduler vil der blive arbejdet med både betjening og programmering. Det fjerde modul udvikles som en overbygning på de tre første moduler, hvor fokus er på produktionsanalyse, kvalitetsoptimering, dokumentation og andet med afsæt i en case.

Det gør det hele muligt
For at undervise i programmering og betjening af eksempelvis laserskærere, bukkemaskiner og robotter, så er det selvsagt nødvendigt med noget hardware. Derfor er der til projektet indkøbt blandt andet en Bodor metallaserskærer, en KUKA Agilus KR6 r900 robot, to styk Migatronic CoWeldere samt forskelligt udstyr fra blandt andet Kapema til at lave en mobil arbejdsplatform. Derudover er der forskelligt materiale til specifikke arbejdsopgaver. Endelig er der indkøbt licenser til offline programmeringssoftware, så alt det fine hardware kan blive sat i gang med at lave noget.

Kontakt
Jesper Frydkjær Pedersen
Tlf.: 2526 6412
Mail: jefp@techcollege.dk