Automatiseret svejsning

Hos TEC i Ballerup udvikles der undervisningsforløb til hhv. EUD-elever, faglærere og virksomheder.

Forløbene centrer sig indholdsmæssigt om svejseparameter, fixture, dataopsamling, dokumentation og kvalitetskontrol når man arbejder med forskellige typer for automatiseret svejsning – herunder CoWelder og orbitalsvejser.

Der udvikles forløb, der henvender sig til både sort og rustfast materiale.

Projektet tænkes i fire dele:

1) Indkøb og kompetenceudvikling af faglærerne
2) Udvikling af kurser for hhv. EUD-elever, faglærere fra andre skoler og virksomheder/faglærte
3) Udbud af kurser til målgrupperne
4) Leverandørsamarbejde om mulig udvidelse af maskinparken via sponsorater og udstillings-/undervisningsfaciliteter på skolen

Markedet for salg af orbitalsvejser, og CoWelder afsøges, og der vælges hvilke typer der ønskes indkøbt. Der laves i denne forbindelse aftale med leverandør om kompetenceudvikling af lærerne ift. det indkøbte.

Det nyindkøbte materiel skal sammen med TEC’s allerede indkøbte MAG-svejserobot og svejsetraktor udgøre de værktøjer, der arbejdes med på kurserne. I forbindelse med projektet afsøger vi muligheden for at indkøbe offline programmering til afdelingens svejserobot.

Lærergruppen skal yderligere kompetenceudvikles ift. Industri 4.0, nye arbejdsgange i smedevirksomheder, der anvender automation og robotteknologi, i at vurdere hvornår det kan betale sig at investere i robotteknologi i en given virksomhed osv. Der gøres her brug af projektmidler der ligger uden for nærværende projekt.

Der udvikles undervisningsforløb og undervisningsmateriale til de tre målgrupper. Undervisningens faglige fokus er på forskellige former for automatsvejsemaskiners funktions- og virkemåde, betjening/programmering, valg af svejseparametre, elektronisk svejsedataopsamling og dokumentation, udvikling og fremstilling af svejsefixture, samt overholdelse af sikkerhedskrav samt offline programmering.

Undervisningsforløbet er et allerede beskrevet valgfag ’Automatiseret Svejsning’ 10411, som har en varighed af 1 uge og har præstationsstandarden ’Avanceret’.

Undervisningsforløbet til faglærere vil have kortere varighed (ikke defineret p.t.) og vil ud over det robotfaglige også fokusere på den pædagogiske opgave, når der skal undervises i robotteknologi.

Aktiviteten udbydes på EUD som et valgfrit specialefag efter elevens H2 og har til formål, at deltagerne både lærer at betjene forskellige former for udstyr, som anvendes indenfor TIG-orbitalsvejsning samt at vælge og anvende MAG-svejserobot, MAG-CoWelder, offline programmering samt svejsetraktor/langsømsautomat.

Faglærerkurserne har til formål at klæde faglærere fra andre skoler fagligt på til at kunne undervise i svejseparameter, fixture, dataopsamling, dokumentation og kvalitetskontrol når man arbejder med forskellige typer svejserobotter. Der arbejdes med MAG-svejserobot, MAG-CoWelder, TIG-orbitalsvejser, offline programmering samt svejsetraktor/langsømsautomat.

Virksomhedskurserne/kurser for faglærte udvikles til at kunne gennemføres i AMU-regi.

En gruppe samarbejder med en eller flere leverandører om mulig udvidelse af maskinparken via sponsorater, udlån eller ved at leverandøren får et udstillingsområde til rådighed mod at skolen kan bruge det udstillede materiel i undervisningen.

Se video af materialet herunder.