Nyt videnscenter gør klar til det sjove

BØVL: Forberedelserne til Videnscenter for Automation & Robotteknologi på TECHCOLLEGE har været bumlede, men de første projekter er nu sat i søen.

At betræde nye stier rummer ofte overraskelser. Sådan har det også været for Christian Haslam, der ved årsskiftet begyndte som leder af et nyoprettet nationalt Videnscenteret på TECHCOLLEGE i Aalborg og siden har været fuldt optaget af at etablere en helt ny organisation.

– Jeg skal være den første til at indrømme, at mange ting er gået langsommere end forventet, men nu er vi omsider der, hvor det begynder at blive sjovt, siger han med en vis lettelse. Videnscenter for Automation & Robotteknologi er et af syv nye videncentre etableret på initiativ af og med støtte fra Undervisningsministeriet. Aalborg udgør sammen med Syddanske Erhvervsskoler i Odense moderorganisationerne, og yderligere fem erhvervsskoler er tilknyttet som partnere. Formålet med organisationen er at udbrede kendskabet til og anvendelsen af robotter i industrien, især de små og mellemstore virksomheder, og dermed forbedre deres konkurrenceevne.

– De store virksomheder har kapacitet til at ansætte folk med den viden, de har brug for, og mange af dem er vant til at være i dialog med universiteter. Men det gælder ikke den store gruppe af mindre virksomheder, specielt inden for håndværksfagene. Så en af opgaverne er at komme ud at fortælle dem, at vi eksisterer, og at der er noget at hente her, siger Christian Haslam.

Virksomhedernes behov
Det er i høj grad virksomhedernes behov, der afgør, hvilke projekter man sætter i søen, og derfor er kontakten til dem helt afgørende.

– Vi kunne godt gå og finde på noget, men vi tror meget mere på, at projekterne skal komme nedefra, og vi så hjælper med at føre dem ud i virkeligheden, siger Christian Haslam. Her spiller praktikpladsvejledere, der er i løbende kontakt med virksomhederne, en vigtig rolle.

– De kender virksomhederne, og virksomhederne kender dem, så det er oplagt, at de spreder det glade budskab og forhåbentlig inspirerer virksomhederne til at kontakte os, få hjælp, deltage i projekter eller tage en lærling ind, der arbejder med de her ting, i stedet for at vi sætter det helt store salgsarbejde i gang, siger Christian Haslam.

Brobygning
Videncentret er også tiltænkt en hovedrolle i implementeringen af teknologierne i uddannelsessystemet. Både på erhvervsskolerne og på folkeskoleniveau. Lige som for virksomhedernes vedkommende gælder det først og fremmest om at bygge bro.

– Vi kan selvfølgelig få vores direktør til at gå ud at sige: Det og det skal I gøre! Men det er der ikke megenfremtid i. Alle skoler er presset på tid og ressourcer, så første skridt har været at få kontakt med de ildsjæle, der findes blandt lærerne derude og finde ud af, hvad man allerede har gang i, som vi så kan understøtte. I stedet for at frikøbe lærere til at gøre noget andet end det, de gør i forvejen, tilbyder vi hjælp og midler, så de kan gøre det, de gør, endnu bedre, siger Christian Haslam. På den måde har man nu beskrevet 15 projekter, knyttet relevante samarbejdspartnere til og er ved at søsætte dem.

Ideer skal komme nedefra
Christian Haslam forventer, at videnscenteret dermed kommer godt i gang og opfattes som en aktiv og positiv medspiller. Hen ad vejen forestiller han sig, at centeret kan spille en mere udfarende rolle.

– Først og fremmest er vi afhængige af ideer nedefra, men vi vil også få gode ideer fra for eksempel Dansk industri, lige som ministeriet formentlig har nogle ønsker, som vi må forholde os til. Og forhåbentlig bliver det sådan, at vi, når vi kommer ud med en rigtig god ide til skolerne, bliver mødt med interesse, i stedet for at folk slår ud med armene og siger, ”hvor mange timer forventer I, vi bruger på det?” Nogle af de første projekter handler om at overvinde det problem, at robotter er dyrt isenkram. – Det kan ikke lade sig gøre at have robotter ude på alle skoler eller til alle elever, så vi er i gang med at undersøge mulighederne for blandt andet virtuelle undervisningsformer. Har man for eksempel brug for en rigtig robotarm for at lære at programmere den, eller kanman nøjes med en 3D-printet legetøjsmodel i plastic og så få afprøvet softwaren på den rigtige arm, der står et andet sted. Et hold på 20 elever kan måske nøjes med en enkelt maskine eller to, så de skiftes til at arbejde virtuelt og på maskinen. Det er nogle af de ideer, vi arbejder med, fortæller Christian Haslam.

Nye kursusformer
Endelig resterer der en opgave i, hvordan man sikrer, at den indsamlede viden dels bliver dokumenteret, dels bliver formidlet ud. Og navnlig i forhold til virksomhederne ser Christian Haslam en stor udfordring.

– Erhvervsskolerne arbejder typisk med ugekurser, og hvis du tager en af tre-fire medarbejdere i en lille virksomhed ud i en uge, er det en stor del af produktionskapaciteten, der ryger. Derfor venter man ofte, til, man er helt sikker på, at det vil give udbytte på bundlinjen. Spørgsmålet er, om vi skal finde nogle andre formater at udbyde vores viden på, siger Christian Haslam. Han glæder sig åbenlyst til at komme ”rigtigt” i gang og ikke mindst over, at man har lagt en masse bøvl bag sig.

– Vi har fået en overraskelse eller to undervejs. Noget af vores grej er så dyrt, at det skal i EU-udbud, og det er en omstændelig proces. Da der ikke er nogen tradition for den her type samarbejder, har vi også skulle afklare nogle juridiske spørgsmål. For eksempel hvad der sker, hvis en elev kommer til skade med en maskine, der er udlånt af en anden skole. Det har været tungere, end jeg i hvert fald havde forestillet mig, siger Christian Haslam. Optimismen er dog i top.

– Der er massiv interesse i alle fag for de teknologier, vi beskæftiger os med. Vi er lige ved at have de sidste udbud sendt ud. Og forhåbentlig kan jeg til januar sige, at nu er de og de projekter så og så langt. Det glæder jeg mig til, siger Christian Haslam.

Kilde: Nordsyske Stifttidende