En indgang til ni videnscentrere for erhvervsskolerne

Videnscenterportalen.dk giver dig mulighed for at følge med i arbejdet på de ni videnscentre for erhvevsskolerne.

En platform med ni undesider giver dig mulighed for at følge med i hvad alle videnscentrene arbejder med, samt se hvor du kan deltage i events der er relevant for dig.

Vidensdeling på tværs.

Videnscenterportalen.dk giver en unik mulighed for at du kan se både de helt fagspecifikke tiltag på dit fortrukende videnscenter, men samtidig har du muligheden for at følge med i den generelle udvikling på tværs af de ni videnscentre og  forhåbenlig blive inspiretet til at arbejde på tværes af de mange fagområder erhvervsskolerne spænder over.